باد که توی درختها میپبچه، برگ ها که رنگ و وارنگ میشن و آفتاب که بی رمق میشه، خبر از فصلی تازه، خبر از فصلِ من میده. 

صبح رادیو میگفت برای استان های آذربایجان و گیلان و مازندران و تهران و... پیش بینی باد و باران و رعد و برق میکنیم....

ساعتهای ده اولین بارونِ پاییز شروع به باریدن کرد انگار صداش با بقیه بارون ها فرق داره، میگه من اومدم سرما را بیارم، اومدم که حالا حالاها بمونم؛ و تهران به چشم به هم زدنی، زیرِ چترِ پاییز رفت.
+ پاییز با همه قشنگی هاش، یک غمی داره که توی هیچ زمستونِ سیاهی نیست.