این روزها استارت خوندن ارشد را زدم و کارم شده خوندن و خوندن! توی کتابخانه معمولا بهتر جواب میگیرم چون:

نه وایرلس داره، واتزآپ و وایبر بیاد برات 

نه تخت داره، روش دراز بکشی

نه بالشت هست، لم بدی

نه حال و پذیرایی داره، توش بچرخی

نه یخچال داره، هی چک کنی، مطمئن بشی خالیه

نه تلویزیون داره 2014 ببینی و ...

خلاصه همش مجبوری درس بخونی.

توی دلم میگم خدایا، یعنی میشه منم جز اون 9 نفر شریف باشم؟