میگن همیشه بهترین شناگر ها توی دربا غرق میشن، اما حالا میفهمم چرا ! چون به خودشون مطمئننن! چون فکر میکنند دریا با اونها جور دیگه ای تا میکنه! چون فکر میکنند غرق شدن فقط واسه مردمه ! چون فکر میکنند با بقیه فرق دارن و شاید زیاد یا اصلا خیلی کم فکر میکنند! ولی نمیدونن بابت این کم یا زیاد، زندگیشون را میدن!

دنیای این روزهای من، قصه ی شناگر و دریا شده! قصه ی رفتن بی واهمه تا دل دریا! دریایی که وقتی میفهمی باید ازش دل بکنی که توش غرق شدی! به قول رضا عطاران این دفعه بد سر خوردم! سر خوردنی که زخمش شاید هیچوقت خوب نشه!