نه این با بقیه فرق داره!

نه ایندفعه با دفعه های قبل فرق داره!

نه ایندفعه راسته!

نه ایندفعه درست میشه!

نــــــــــــــــــــــــــــه.........

تا بوده همین بوده.

گاهی اوقات توقعات اشتباهی داریم مثل اینکه

شیر آب را باز کنی و توقع داشته باشی شیرکاکائو از شیر بیاد

یا توقع داشته باشی درخت سیب توی حیاط امسال گیلاس بده

یا خیلی بدیهی تر، توقع داشته باشی توی صحنه آهسته دروازه بان توپ را بگیره با اینکه میدونی توپ گل شده.

بشر هزاران سال است که آزمایش میکند و آزموده می شود اما نه عبرت میگیرد و نه عبرت می شود.