میبینم که یک سری حسابی جوگیر شدن و شر و شوری به راه انداختن و میخوان ریشه ظلم و بیداد و ستم را بدن یکی از این کاندیداها بکنه! خوب خیلی خوبه که کاوه آهنگر و فریدونی بپا خیزن و... 

فقط سوالم اینه، تاریخ چند هزار سال قبل را نه، تاریخ بعد از اسلام هم نه، تاریخ از دوران قاجار و پهلوی هم نه، حتی از اول انقلاب هم نه! همین ده سال اخیر را یک مرور کنید؛ 

سال 1388 چی میخواستین؟ یکی بیاد دست غارتگران بیت المال را رو کنه، انرژی هسته ای و عزت و سربلندی بیاره و به آمریکا و اروپا پشت کنه، پول نفت را بیاره سر سفره ها و... و میلیون ها نفر به آقای احمدی نژاد رای دادن. 

سال 1392 چی شد؟  دیدین رو شدن دست غارتگران بیت المال و... هیچ صرفه ای نداشت و انرژی هسته ای هم نون و آب نشد، عزت و سربلندی هم پایدار نبود و هیچ چیزی وارد کشور نشد و فقط هرچی داشتیم سوزوندیم!از پول نفت هم یک بویی ازش به مشامتون رسید که همونم از خیلی ها خواستن بو نکنن که به بقیه برسه! 

سال 1392 چی خواستین؟ یکی بیاد با کلیدش قفل ها را باز کنه، کنار چرخ سانتری فوژ، سانتری فری فوژ،  سانتریفیوژ! چرخ زندگی هم بچرخه، با بیگانه ها هم تعامل داشته باشه و... 

سال 1396 چی شد؟ دیدین قفل ها همچنین هم که بگی باز نشد، چرخ ها هم هر چی هول میدیم باز نمیچرخه، توی تعاملات با بیگانه ها هم یک جاهایی دورمون زدن و کلا همونجور که ما بهشون اعتماد نداریم اونام بهمون اعتماد ندارن و... 

سال 1396 چی میخواهیم؟ همون خواسته های 1388

لامصب ها چرا اینقدر حافظه تاریخیتون ضعیفه؟ چرا همه اش منتظرین از این کاندیدا ها آبی گرم بشه؟ چرا یک نگاه توی آینه نمیکنید؟ همه اش دولت؟ 

شما شغلت چیه؟ تخصصت چیه؟ چقدر از داشته های این مملکت بهره بردی؟ عوضش چیکار کردی؟ قدمی برداشتی؟ تو که خودت هیچ حرکتی نمیکنی چطور توقع داری اون آقای قدرت طلب بیاد واسه تو کاری کنه؟ بله همین شماها که چپ و راست پست میگذارین،  که ما آروم نمیشینیم و یقه جر میدیم و...  خودت برخیز و بر خود ماتمی گیر