توی اتاقم نشسته بودم که صدای در اومد، پدرم با لبخند وارد شد و پرسید آب هویج بستنی میخوری؟ گفتم نه ممنون باباجون!
گفت درست کنم میخوری (معلوم شد که جمله اولشون هم سوالی نبوده، اخباری بوده! یعنی تا چند دقیقه دیگه آب هویج بستنی میخوری)
هنوز آب هویج بستنی تمام نشده بود که باز در زدن و با یک لیوان که محتوای عجیبی داشت وارد شدن و گفتن اینو بخور ببین چجوریه! گفتم این چیه؟ پدرم کاملا جدی گفت میخوایم کافی شاپ بزنیم داریم چیزهای جدید تست میکنیم :/
تنها توصیه ای که براتون دارم اینه که هیچوقت پدر و مادرتون را کافی شاپ های فانتزی نبرین و اگه بردین منو را همون اول از پهنا بخورین و برای همه یک قوری چایی سفارش بدین و اصلا به این فکر نکنین که اسموتی! میلک شیک، چایی طعم دار و از این جور چیزهای بیخود سفارش بدین.