از مکافات عمل غافل مشو  گندم از گندم بروید، جو ز جو

یکوقتهایی مثل کبک سرمون را میکنیم زیر برف و اصلا حواسمون نیست که چه خبطی میکنیم و وقتی بیدار میشیم که نتیجه عملمون راست زل زده تو چشممون!

یکوقتهایی هم به یکی نیکی میکنیم و باز شاید ندونیم که این نیکی را به خودمون کردیم و به زودی اثرشو میبینیم.

انجام هر عملی توی دنیا مثل فریاد زدن توی دل کوه میمونه، یکوقتهایی این پژواک انقدر صریح و واضح برمیگرده که انگشت به دهان می مانی.

یادمون باشه نتیجه عملمون پا به پای ما پیش میاد، فقط گاهی از راهی میاد که حواسمون بهش نیست ولی بالاخره یک روزی بهش میرسیم. مطمینم دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.