هر روز تولدی دوباره است، میتونی همون آدم دیروز باشی یا ...

داشتم به جمله بالا فکر میکردم که چشمم به ساعت گوشه دسکتاپ افتاد، 12:36! 36 دقیقه از تولد 28 سالگیم میگذره؛ 28، انگار توی دلم خالی میشه یک سال دیگه از زندگی رفت و به 30سالگی نزدیک میشم! 30سال!

چقدر کارها می تونستیم انجام بدیم و ندادیم و چقدر کارها است که هنوز می تونیم انجام بدیم! کاش قدر لحظه ها را بدونیم.

این کلیپ را حتما ببینید. بیدار شو