آماده، همه بگین سیییب! سه، دو، یک! بعد یک نفر با عجله خودشو کنج عکس جا میکنه همه میخندیدن و یک تصویر، یک خاطره، یک روز خوش برای همیشه ثبت می شد!
سالها بعد وقتی عکس را میبینی همه چیز برات زنده میشه، درخت پرتقال کنج حیاط، ظرف ماست و سوختن پای عمو، بچه ها که الان بعد از بیست سال همه بزرگ شدن، بزرگترها که پیر شدن و خیلی چیزهای دیگه.
اما عکس سلفی؛ چیزی که این روزها خیلی باب شده و دقیقا مشخص نیست چطور کم کم بین مردم باب شد و حتی بین سوپر استارها و سیاست مدار ها هم دیده میشه! سلفی یعنی خودی یعنی من تنها! بدون هیچ خاطره ای بدون حرفی برای گفتن!
 شاید سه پایه و تایمر برای امروزی ها آبشن غریبی باشد و لذت یک عکس دست جمعی را کمتر کسی این روزها چشیده باشه! آخرین عکس دست جمعی شما کی بوده؟ آخرین عکس سلفیتون چی؟ تا حالا از تایمر گوشیتون استفاده کردین؟ 
پی نوشت: خیلی وقت بود که میخواستم این پست را بگذارم ولی نمیشد! امیدوارم بتونم چند تا عکس دست جمعی را بعدا به این پست اضافه کنم.