گذر زمان به من نشون داد رسیدن به قدرت همیشه ناشی از قدرت طلبی نیست گاهی شرایط انسان ها را وادار میکنه به قدرت برسند تا رشد کنند و بزرگتر بشن تا به بقیه نشون بدن میشه در عین قدرتمندی، انسان بود.