میزنم شبکه خبر میبینم چند نفر به اسم کمیسیون بررسی برجام در مقابل آقایان عراقچی و تخت روانچی نشستن و عده ای از آن چند نفر نیز به قصد حمله و تخریب که واقعا هدفی جز منافع خودشون نداره و با گفتن جمله هایی که باعث خنده دنیا میشه به این دو نفر حمله کردن. میگن ما واقعا نگرانیم با خودم میگم بله نگران خودتون و آقازاده ها که بعد از این در خرابکاری و اختلاس بیکار میشین. چی شده که اینطور بیقرار شدین؟

اجناس بی کیفیتی که با هزینه کلان از ناکجا آباد به دست آقایان وارد میشد حالا جایگزین اجناس با کیفیت و معلوم می شود که مستقیم وارد می شود.

از صبح که شبکه خبر را دنبال میکنم میبینم هیئتی 240 نفره از اتریش با سران عالی رتبه وارد تهران شدن و توافقنامه هایی امضا شده، هیئتی اسپانیایی با وزیر امور خارجه وارد اصفهان شدن و ... بعد فکر میکنم به توافقنامه هایی که با ونزوئلا و بولیوی و سودان و کشورهای عقب مانده ای از این دست که در گذشته داشتیم.